Huisregels

 


Deze huisregels gelden bovenop de overeenkomst van opdracht tussen ouders/verzorgers en gastouder van het gastouderbureau, welke door beide partijen ondertekend is. Alle vraagouders dienen van deze huisregels op de hoogte te zijn. Als er wijzigingen in de huisregels worden doorgevoerd, krijgt u hierover bericht.

 

Openingstijden

Dagopvang bij Biebske is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 07.00 uur t/m 18.00 uur. Andere tijden die hierbuiten vallen kunnen eventueel in overleg plaatsvinden.

 

Tarieven

Dagopvang bij Biebske hanteert een uurtarief van € 6,24 per kind/per uur. Dit is inclusief vers fruit, tussen de middag boterhammen en drinken, tussendoortje en drinken. Exclusief is babyvoeding en luiers.

Indien gewenst kan warm eten meegegeven worden of met ons mee eten.

 

Halen en brengen

Mocht het voorkomen dat u het niet redt om op tijd te zijn door bijvoorbeeld file, laat het dan even weten, dan is dat geen probleem.

Indien uw kind door iemand anders opgehaald gaat worden dient u dit van tevoren aan te geven. Indien het niet van tevoren is aangegeven zal er altijd contact met de ouder(s) worden opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt.

Wordt uw kind op de dag zelf eerder gehaald, dan worden toch de afgesproken tijden in rekening gebracht. Mocht uw kind niet komen dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven. Wanneer u het later doorgeeft gaat de betaling gewoon door. Ik heb hierdoor de mogelijkheid om die plaats door een ander kind in te laten vullen. Daardoor kan ik flexibel blijven.

 

Wat brengt u mee?

Doe uw kind gemakkelijke kleding aan, die ook vies mogen worden in verband met knoeien, knutselen of buiten spelen.

 • Reserve kleding (afgestemd op het seizoen)
 • Voorraad luiers, billendoekjes en evt. billen crème
 • Flesvoeding in een doseertorentje of bakje voorzien van naam en hoeveelheid water dat erbij dient te worden gedaan. Bij flesvoeding altijd 1 extra voeding meegeven.
 • Borstvoeding wordt hier in de koelkast geplaatst. Bij borstvoeding kan ik een extra flesje (voorzien van datum en hoeveelheid) in de vriezer bewaren in geval van nood
 • Fles en/of drinkbeker
 • Speen indien nodig
 • Speciale voeding bij bv. allergieën, voorkeur of dieetvoeding
 • In de zomer een hoedje/petje, zwemkleding, zwemluiers (2 stuks) en zonnebrandcrème
 • Knuffel
 • Slaapzak

 

Hygiëne en veiligheid

 • Jaarlijks vindt er een risico-inventarisatie plaats vanuit het gastouderbureau, waarbij gelet wordt op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie. De risico-inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te zien.
 • Verder is er onaangekondigde inspectie van de GGD. De inspectierapporten mag u inzien.
 • Omdat er baby’s rond kruipen is het hygiënischer dat er in huis niet op schoenen wordt gelopen. Uw kind kan bij aankomst de schoenen uittrekken. Als ouders mee naar binnen komen gelieve ook de schoenen uit te trekken of de blauwe hoesjes om de schoenen doen.
 • Ieder kind slaapt in een schoon bed, met schoon beddengoed. Na het slapen wordt het bedje gelucht en verschoond.
 • De eetstoelen worden na elke maaltijd schoon gemaakt.
 • Na de lunch word de vloer gestofzuigd,
 • Het hele huis is voorzien van veiligheidstoepassingen zoals benoemd in de risico-inventarisatie.
 • WC’s worden grondig schoongemaakt na gebruik. Ook onze handjes worden dan met zeep gewassen.
 • Wij wassen onze handen voordat we aan tafel gaan eten.
 • Voor inbakeren en buikslapen moet een toestemmingsformulier worden ingevuld.

 

Vakanties en vrije dagen

Komt uw kind niet omdat u een vrije dag heeft ingepland, dan graag dit op tijd door geven. Wanneer u het niet 24 uur van tevoren doorgeeft gaat de betaling gewoon door. Als iedereen ruim vooraf aangeeft of je kind wel of niet gebracht wordt, kan ik de mogelijkheid bieden om die plaats door een ander kind in te laten vullen. Daardoor kan ik flexibel blijven.

Bij vakanties en vrije dagen van mijzelf worden de opvangkosten niet doorgerekend. Ik geef mijn vakanties en vrije dagen 2x per jaar door middels een Nieuwsbrief.

 

Ziekte

Als een kind koorts heeft hoger dan 38,5 graden, wordt er contact met u opgenomen en overlegt over de opvang. Als de groepsbezetting het toelaat en uw kind zich goed voelt, is het mogelijk om de opvang door te laten lopen. Als uw kind een dag niet komt wegens ziekte dan dient u dit aan de gastouder door te geven. De eerste ziekte dag of de dag dat uw kind ziek wordt opgehaald zal in rekening worden gebracht.

 

Wennen

Een kind heeft altijd tijd nodig om te wennen aan een nieuwe omgeving en een nieuw persoon. Ook voor u als ouders/verzorgers kan het moeilijk zijn om uw kind voor het eerst naar de opvang te brengen. Indien gewenst en indien de groepsbezetting dit toelaat, mag uw kind voorafgaand aan de opvang, 2 uurtjes komen wennen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

De ouder/verzorger zorgt er tevens voor dat het kind het volgende bij zich heeft:

Eigen luiers, babyvoeding, speen, flesjes, babydoekjes, slaapzak evt. eigen knuffel.

 

Contact met ouders/verzorgers

Dagelijks vindt er tijdens het brengen en halen een overdracht van informatie plaats. Indien u gesprek met mij zou willen (langer dan 5 minuten) om uitgebreider over uw kind te praten dan kunt u dat bij mij aangeven en plannen we een afspraak. Ik zal, indien gewenst, een dag verslag in een schriftje schrijven zodat u thuis alles rustig kunt doorlezen. Dit verslag zal ik schrijven tot uw kind 1 jaar oud is.

 

Opzegging

Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden voor de eerste van de maand, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn, zoals ook is aangegeven in de overeenkomst Gastouder – Ouder.

Directe beëindiging opvang

Betaling graag op tijd, anders kunnen we de plek voor het kind niet meer garanderen. Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, dat wil zeggen een betalingsachterstand heeft van 1 maand, zal de opvang per direct gestopt worden. U blijft betalingsplicht houden over de openstaande facturen. Wanneer u de betaling niet voldoet binnen de vastgestelde termijnen, is de gastouder genoodzaakt om een incassobureau in te zetten waarvan de gemaakte incassokosten voor rekening van de vraagouder zijn.

Wanneer een kindje een gevaar vormt voor andere kinderen of zichzelf kan ik als gastouder genoodzaakt zijn de opvang per direct te beëindigen.

Wanneer ouder(s)/verzorger(s) zich niet aan de overeengekomen afspraken houden kan de opvang per direct worden beëindigd.

 

Overige

Alle zaken die niet genoemd zijn in het huishoudelijke reglement, worden per situatie beoordeeld.

Er zal een passende oplossing voor beide partijen gezocht worden.